voorstelling

Doodgepest

door: DEEZillusie vzw

Daniël is een gelukkige 12 jarige puber die samenwoont met zijn 4 jaar oudere broer Marco en zijn ouders. Aanvankelijk vormen ze een gelukkig gezin. Plots verandert echter alles wanneer Marco verongelukt met zijn scooter en zijn ouders elkaar de schuld geven en uit elkaar gaan. Door de dood van zijn broer en de scheiding raakt Daniël sociaal en emotioneel geïsoleerd waardoor hij al snel het mikpunt wordt van pesterijen op zijn nieuwe school. Na een eerste geweldadige confrontatie met zijn pesters durft Daniel er met niemand over te spreken uit angst om nog meer of erger gepest te worden. In een poging om aan zijn belagers te ontkomen, grijpt Daniël naar een laatste redmiddel…..Marco?

Thema

pesten op school

Over de voorstelling

Theaterproductiehuis Deezillusie vzw creëerde in april 2007 de schoolvoorstelling ‘Doodgepest’.
Gedurende de voorbije schooljaren werd het stuk reeds meer dan 350 keer opgevoerd voor in totaal meer dan 50000 leerlingen.

‘Doodgepest’ is een stuk dat veel vragen oproept vanwege het open einde.
Blijft het pestprobleem Daniël achtervolgen of beseft de naaste omgeving van Daniël dat het hoog tijd is om in te grijpen?
Dat voor slachtoffers van pesten zelfdoding de enige uitweg blijkt te zijn, is geen onrealistisch gegeven. Het is een belangrijke taak voor de ouders, de school en de naaste omgeving om tijdig in te grijpen bij het signaliseren van pestgedrag.

Het is de bedoeling dat de voorstelling ‘Doodgepest’ een aanknopingspunt wordt voor directie, leerkrachten en ondersteunend personeel om de pestproblematiek bespreekbaar te maken.

Tekst
Geert Willems
Uitvoerende
Geert Willems en Stefan Zajc
Voorstelling op school
Ja
Discipline / genre
Toneel
Boek hier

Kenmerken

 • Soort project: voorstelling
 • Onderwijs: , VMBO onderbouw, HAVO onderbouw, VWO onderbouw, Gymnasium onderbouw, Speciaal voortgezet onderwijs
 • Voorstelling op school: Ja
 • Tijdsduur: 50 minuten
 • Aangeboden in:
  Limburg, Noord-Brabant, Zeeland
 • Periode: 01-09-2014 - 30-06-2018
 • Max aantal deelnemers: 200
 • Prijs (exclusief BTW): € 1000
 • Cultuurkaartbetaling mogelijk: Nee

Speelvoorwaarden

Een verduisterde speelruimte en stopcontacten nabij het speelvlak.